NƯỚC NGA - KÝ ỨC VÀ NIỀM TIN
Cộng đồng người Nga tại Việt Nam
Hồ Chí Minh, Quận 1, Hồ Chí Minh
0903010201
congdongnguoingavn@gmail.com
TP - Nếu nói một nước có nhiều ân tình nhất với Việt Nam trong những tháng năm bi tráng nhất của lịch sử dân tộc thì đó chính Liên Xô/Nga.

→ Xem tiếp 0 bình luận   0 lượt chọn tin